Den usynlige komité: Hverken terrorisme eller terrorbekæmpelse

40 DKK

Ny udgivelse på dansk af Den usynlige komité

Hverken Eller er ikke at stille sig mellem de to “positioner” (terrorisme/terrorbekæmpelse) og forsøge at forstå dem, for hverken Daesh eller undtagelsesstaten indgår i nogen erkendelse af verden. Så den systemkritiske modstander indtager ikke en position mellem dem, men stiller sig uden for mellemværendet og de anvendte voldsformer i det hele taget. Hverken Eller er derfor en opgørets position: Den gør op med den teologiske antagelse, at “målet helliger midlerne”, som både Daesh og undtagelsesstaten bekender sig til. Den indeholder både en kritik af martyriet, at ofre sig for en sag, og en kritik af sikkerhedsfølelsen som et statsligt anliggende.

Hverken terrorisme eller terrorbekæmpelse
den usynlige komité
oversat og indledt af Carsten Juhl
32 sider, trådhæftet bog

den usynlige komités seneste bog: Á nos amis. La fabrique, 2014, og seneste bog af den usynlige komité på dansk: Den kommende opstand. Antipyrine, 2013 [link: den usynlige komité på wiki]
Carsten Juhls seneste bog: Hvad der ikke kunne fortsætte og hvad der ikke kunne begynde. Maj 68: Forudsætninger og følger. Billedkunstskolernes forlag, 2013.