Bevægeligt Akkurat

40 DKK

Udsolgt. Download PDF

Bevægeligt Akkurat
er et spil, en bureaukratisk forhindring/hjælp til skrivning og opførelse af kompositioner. Således er Bevægeligt Akkurat et system med dertilhørende regler som man må spille med og mod. Man spiller Bevægeligt Akkurat som gruppe, og man skal være mellem to og elleve deltagere. Man kan ikke vinde Bevægeligt Akkurat, det er et spil i spændingsfeltet mellem arbejde og gestus. Det er også et spil hvor man som deltager kommer til at vakle mellem det man mestrer og det man ikke tidligere har udforsket fordi man i hver spillerunde bliver tildelt en funktion man skal varetage.

Hver spillerunde består af en værkmester og en række funktionærer som værkmester har udpeget. Det er funktionærernes opgave at skrive og opføre en komposition, og det er værkmesters ansvar at kompositionen bliver skrevet og opført inden for den tidsramme værkmester har sat.

BEVÆGELIGT AKKURAT er skrevet af yoyooyoy (Andreas Führer, Anders Lauge Meldgaard, Toke Tietze Mortensen og Johannes Lund), Rasmus Graff og Claus Haxholm § 1. udgave udkom i 50 eksemplarer og blev delt ud under Palace Party på Charlottenborg 5. marts 2011 hvor Bevægeligt Akkurat blev opført af dets bagmænd samt guds söner (Leif Elggren og Kent Tankred) § 2. udgave udkom på Edition After Hand i 2013 § Denne 3. udgave er trykt i Beijing under Bevægeligt Akkurats Kina-tour oktober 2014 og udgivet af OVO press og yoyooyoy § OVO #7 § isbn 978-87-997654-5-4

44 sider