Jakob Offersøy Brøbecher: Åbne Breve I-II

60 DKK

Åbne breve I-II befinder sig et sted mellem prosadigte, politiske optegnelser og æstetisk teori. Den sammenfletter offentligt og privat, det klart samfundsmæssige og det intime koblet i én skrift: »død i alle hænder men osse arbejde, kærtegn«.

Erkendelsen, der skrives fra, er altings fundamentale sammenhæng, men også hvordan tingene via magtens badtrip (her skelnes ikke nødvendigvis mellem systemisk magt og individets magt) holdes adskilt eller fortrænges – ofte med fascistoide nedsmeltninger til følge. Åbne breve I-II er et montagearbejde, der sammenkobler et virvar af processer. Field recordings fra et muligt helvede.

Fra OVO press lyder det: Endelig ser Åbne breve I-II dagens lys! Det håndsyede hæfte udgives den 23. september, når jævndøgnet formørker festen. Gravet frem fra arkivet 10 år efter den blev skrevet, er der nu adgang til dette sortsynede og smukke, klartseende og søndersplittede værk, der går sin helt egen planke ud.

Åbne breve I-II er Brøbechers anden udgivelse på OVO press. Tidligere i 2015 udkom hans digtsamling og lysende af sne sne og sne.

Åbne breve I-II
inkl. appendiks
40 sider, håndsyet
Format: 190x140 mm
OVO press 2015